Rechtsverhouding

De rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de beroepsbeoefenaars – centrale aansprakelijkheid

(in uitvoering van het KB van 21 april 2007 tot vaststelling van de inhoud en de wijze van verstrekking van de informatie bedoeld in artikel 17 novies van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987)

Hierna vindt u de informatie over de rechtsverhouding ziekenhuis – beroepsbeoefenaar(s), evenals de vermelding of het ziekenhuis zijn aansprakelijkheid al of niet uitsluit voor die beroepsbeoefenaar(s)

Categorie
Statuut
Totaliteit of gedeelte categorie
 Vallen onder aansprakelijkheid van het ziekenhuis
 Artsen  Zelfstandigen  Totaal  Neen
 Zorgkundigen  Werknemers  Totaal  Ja
 Verpleegkundigen  Werknemers  Totaal  Ja
 Apothekers  Werknemers  Totaal  Ja
 Kinesitherapeuten  Werknemers  Totaal  Ja

Legende van de bovenstaande tabel:
Kolom 1 : omschrijft de categorie van beroepsbeoefenaars.
Kolom 2 : geeft het statuut aan van deze categorie van beroepsbeoefenaars.
Kolom 3 : Indien in eenzelfde categorie niet alle beroepsbeoefenaars hetzelfde statuut hebben - een deel van de beroepsbeoefenaars zijn bv. tewerkgesteld als werknemer en een ander deel bv. als zelfstandige - dan wordt dit vermeld in deze kolom.
Kolom 4 : vermeldt of het ziekenhuis aansprakelijk is voor de betreffende categorie (ja) of deze uitsluit en dus niet aansprakelijk is voor de tekortkomingen van deze beroepsbeoefenaars (nee).

Indien u voormelde informatie (statuut – het ziekenhuis is al of niet aansprakelijk) wenst te bekomen betreffende een individuele beroepsbeoefenaar ( geneesheer, verpleegkundige, …) kan U deze opvragen bij Luc De Blaere, diensthoofd administratie, PZ Sint-Camillus vzw, Beukenlaan 20, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 09/222.58.94. Gelieve de naam van de beroepsbeoefenaar duidelijk te vermelden.

U kan uw vraag voor informatie te allen tijde stellen, ook na de tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. U kan dit schriftelijk of mondeling doen. Het ziekenhuis zal u de informatie schriftelijk verstrekken binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de vraag.