Nazorg & Begeleiding


DGT- NAZORGGROEP HAMELINCK 1 - voor mensen die meer stabiliteit willen ervaren in denken, voelen en doen.

Versterken Innerlijke Coach (VIC)


ALGEMENE INFO
De nazorggroep 'Versterken Innerlijke Coach', kortweg VIC genaamd, is gebaseerd op de Dialectische Gedragstherapie (DGT) van Marsha Linehan.
De nazorggroep vormt een uitbreiding op het bestaande behandelaanbod voor persoonlijkheidsproblematieken, m.n. de dialectische gedragstherapie die residentieel, in dagopname en ambulant gevolgd kan worden. (zie"Ambulant DGT-Programma" links in dit scherm).

Wenst u meer info over:
  • voor wie deze nazorggroep bestemd is,
  • door wie deze nazorggroep gegeven wordt,
  • intakeprocedure
  • doelstelling
  • programma
  • waar en wanneer deze nazorggroep doorgaat
  • de kostprijs
  • bij wie u terecht kan voor meer info

KLIK DAN HIER


Intensieve outreach voor het opvolgen van personen met een alcoholafhankelijkheid

Sedert januari 2011 is een pilootproject intensieve outreach gestart in drie psychiatrische ziekenhuizen in de Gentse regio: PC. Dr. Guislain -Opname 3, Kliniek de Pelgrim en PZ Sint-Camillus - Kasteelplus. Intensive casemanagement wordt omschreven als een vorm van outreachende, laagdrempelige, intensieve en geïndividualiseerde nazorg,waarbij een hulpverlener gedurende een bepaalde periode instaat voor het nazorgproces bij een beperkt aantal patiënten die een residentiëlebehandeling achter de rug hebben. Dit Nazorgproces concentreert zich niet alleen op de afhankelijkheidsproblematiek maar ook op belangrijkere socialisatiepijlers zoals context en omgeving, werk en vrije tijd,financiën, woonst e.a. Dit project werd ondersteund door het Fonds ter bestrijding van verslavingsziekten tot eind 2014. Vanaf 1/1/2015 wordt het project door eigen middelen gedragen.