evenwicht in borderline


Gents werkboek voor mensen met een borderlineproblematiek volgens de dialectische gedragstherapie.

Caroline Vogels, Marleen De Winne, Valerie Fonteyne, Chris Deleu, Gwen Algoet

Leven met borderline is leven onder hoogspanning.

Marsha Linehan, die de dialectische gedragstherapie (DGT) ontwikkeld heeft, vergelijkt het leven van borderlinepatiënten met leven met derdegraadsbrandwonden. Er is geen beschermende huid meer die de prikkels van de buitenwereld opvangt. Alles doet pijn. Een kleine prikkel doet de emoties zeer snel en intens oplaaien en het duurt lang voor de emoties weer genormaliseerd zijn. Ondertussen kunnen nieuwe prikkels de emotionele overspoeling verder versterken of andere heftige emoties doen ontstaan.

De dialectische gedragstherapie probeert vaardigheden aan te leren, zodat men beter gewapend is tegen deze emotionele kwetsbaarheid. Ze leert ander gedrag, andere vaardigheden aan waardoor men het gevaarlijk gedrag, dat de spanning naar beneden haalt, niet meer nodig heeft. Zo ontstaat er ruimte om te leren omgaan met die hevige emoties en om ze te sturen.

DGT is opgebouwd uit individuele coachinggesprekken en vaardigheidstrainingen. De DGT-vaardigheden zijn verwerkt in vier grote modules:
  • Kernoplettendheidsvaardigheden - Mindfulness
  • Crisisvaardigheden
  • Emotieregulatievaardigheden
  • Intermenselijke effectiviteit

De auteurs gingen de uitdaging aan om de verschillende modules vanuit hun dagelijkse praktijk toegankijk te maken voor hun Vlaamse patiënten, volledig uit te schrijven en te bundelen in dit werkboek.

Evenwicht in borderline. Borderline in evenwicht
biedt een stevig houvast om het individuele proces van deze
intensieve psychotherapeutische behandeling te volgen.


Bestellen bij PZ Sint-Camillus vzw, Beukenlaan 20 – 9051 Sint-Denijs-Westrem
Kostprijs boek = € 35
Hoe bestellen? U kunt het boek onmiddellijk afhalen aan onze Receptie en u betaalt contant.
U wenst het boek via post te ontvangen en u betaalt het boek met transportkosten vooraf via overschrijving op rekeningnummer
BE70 3630 0041 5625 KREDBEBB met referentie ‘Boek borderline’.

Transportkosten per exemplaar: + 4,40€
Transportkosten van 3 tot 4 exemplaren: + 10,10€
Transportkosten per exemplaar naar Nederland: 11,30€

Voor verdere vragen kan u steeds mailen naar Inge Van Leeuwen