Verslavingszorg

Centrum voor Integrale Verslavingszorg

In 1985 is PZ Sint-Camillus gestart met een specifieke behandelafdeling voor mensen met een alcohol- en/of medicatieverslaving. In 1996 is daar een tweede unit bijgekomen, gericht op jongeren met een drugproblematiek. Het centrum is in 2000 verder uitgebreid met een crisisunit. Daar kunnen mensen voor een korte periode opgevangen worden.

In 2009 kreeg het ontwenningscentrum een nieuwe locatie en naam: ‘Kasteelplus, centrum voor integrale verslavingszorg’. Elk onderdeel van deze titel heeft zijn betekenis.

We zijn een ‘centrum’ met 3 aparte afdelingen, elk voor een specifieke doelgroep. Ze worden gerund door 2 multidisciplinaire teams met verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en therapeuten en worden geleid door een arts, een hoofdverpleegkundige en 2 teamcoördinatoren (psychologen). De door de jaren opgebouwde expertise trachten we op een dynamische wijze te hanteren: vanuit een gemeenschappelijke visie op verslavingszorg legt ieder team eigen accenten.

‘Integraal’ staat voor heel wat zaken, te beginnen bij de verslaving: zoals bekend heeft die zowel biologische, psychologische als sociale componenten. In de behandeling werken we met dit complexe gegeven.‘Integraal’ betekent ook oog hebben voor het tempo en de noden van de patiënt en maximaal aandacht hebben voor het gehele individu. We streven ernaar om zoveel mogelijk te werken met de mogelijkheden, in plaats van te focussen op de beperkingen. ‘Integraal’ betekent ook dat een persoon nooit losstaat van zijn omgeving. Het is bijgevolg een must de familie of belangrijke derden te betrekken bij het hele behandeltraject.


Ten slotte zijn we er fier opdat we binnen ons centrum een heel traject kunnen aanbieden: van residentiële behandeling over dagtherapie tot ambulante begeleiding, nachthospitalisatie en een tussenhuis voor jongeren. Wij hechten evenzeer belang aan een intensieve samenwerking met andere voorzieningen en zelfhulpgroepen.

‘Verslavingszorg’ betekent voor ons kiezen om volledig te stoppen met middelengebruik als antwoord op het controleverlies van de verslaving. Wij proberen flexibel in te spelen op behandelvragen. Dus intensiever indien nodig en meer gespreid in de tijd indien mogelijk. Onze werking is gebaseerd op de meest recente kennis op het vlak van werkzame behandelvormen voor een verslavingsprobleem.

Alles samen staat ‘Kasteelplus’ voor kwaliteitsvolle hulpverlening, up-to-date, met een groot geloof in de mogelijkheden van de mensen die op ons beroep doen.

Meer informatie kan je terugvinden op de website van Kasteelplus .