Psychosezorg

Afdeling Contact

Voor wie?
Wanneer een opname nodig is omwille van psychotische klachten of vanuit een overdreven emotioneel schommelen (een ‘bipolaire problematiek’), zien we bijna steeds een ernstig falen van het contact met de realiteit, zichzelf en anderen. Bij aanvang van de behandeling dienen we ons dan ook te richten op het weer greep krijgen op zichzelf en de wereld rondom, en zo concreet mogelijk iemands mogelijkheden en probleemvelden in het functioneren in beeld krijgen. We willen de persoon centraal stellen, hem aanspreken op zijn sterkte en hem versterken in de rol van manager van zichzelf en met hem/haar een behandelstrategie afspreken om contactherstel en –versteviging te bereiken. Onze aanpak is multidisciplinair, en we hebben aandacht voor partner, familie en relevante derden om de gezamenlijke doelstellingen te bereiken.

Vanuit welke visie werken wij?
De achterliggende psychotherapeutische visie sluit aan bij de Cliëntgerichte Psychotherapie, die voor ons doelpubliek verder geconcretiseerd werd door Dr.G.F. Prouty en D. Van Werde.
In onze milieuvertaling van dit gedachtengoed is het kenmerkend en essentieel om gelijktijdig te werken met enerzijds het individuele proces dat de patiënt gaat (het experiëntiële perspectief), als anderzijds met de concrete dagelijkse realiteit en het gedrag zoals het zich voordoet (de fenomenologische invalshoek).


Waar werken we samen naartoe?
Essentieel is het werken naar een evenwicht tussen het functioneren “met het hoofd in de wolken” en het “met de voeten op de grond” staan. De visie wordt transparant gecommuniceerd naar patiënten en verwanten, en meegegeven als een mogelijke bril om naar zichzelf en hun toestand te kijken, te begrijpen en er persoonlijk en samen aan te werken.

Wat bieden we aan?
Door de medicamenteuze therapie en het bieden van een veilig en verankerend milieu werken we aan het herstel, de opbouw of de stabilisering van de individuele bio-psycho-sociale mogelijkheden. Het multidisciplinaire programma is een mix van activiteiten voor al de patiënten gezamenlijk; een aanbod in subgroepen en een aanbod individuele contacten met teamleden. Het programma kan voor route II, route III en het gespecialiseerde reso(cialisatie)-aanbod in opname of in dagtherapie gevolgd worden.
Route I is voor patiënten die net opgenomen zijn en/of in de acute fase van de psychose of ontremming. Doel is het herstellen van het contact. Route II beoogt het algemeen functioneren van de patiënt op te bouwen, met aandacht voor het toenemen van concentratie, interactie en uithouding. Route III heeft als doel het herwonnen evenwicht te consolideren en te bestendigen in tijd. De therapieën zijn hier eerder ondersteunend.