Op zoek naar een spreker/trainer over GGZ?

PZ Sint-Camillus wil haar expertise ter beschikking stellen voor andere organisaties die te maken hebben met mensen die kampen met psychische problemen of psychische stoornissen.
We denken dan in de eerste plaats aan organisaties uit de gezondheids- en welzijnssector maar ook bedrijven, opleidingsinstituten, overheidsorganisaties, organisatie uit de socio-cultureel werk.

Sprekers en begeleiders
Een groep van medewerkers staat tot uw beschikking om op uw vragen in te gaan. U vindt deze medewerkers vermeld bij het onderstaande basisaanbod. Deze medewerkers doen dit op werk op zelfstandige basis. Dit betekent dat u hen rechtstreek kan contacteren via telefoon of email.

Aanbod
We hebben een basisaanbod uitgewerkt maar iedere vraag is welkom en wordt samen met de opdrachtgever bekeken.

Basisaanbod :
“Mensen in een psychische crisissituatie. Hoe kunnen we doelgericht helpen ?"
Kim Goethals, bachelor in de psychiatrische verpleegkunde, crisisafdeling

“Depressie, wat is het en wat brengt het teweeg ?”
Geert Claes, hoofdverpleegkundige afdeling stemmingsstoornissen

“Behandeling van mensen met een alcoholprobleem”
Patrick Lobbens, hoofdverpleegkundige verslavingszorg

“Behandeling van druggebruikers in de leeftijd van 15 tot 25 jaar.”
Patrick Lobbens, hoofdverpleegkundige verslavingszorg

“Omgaan met moeilijk gedrag bij bewoners van woon- en zorgcentra … hoe doe je dat als hulpverlener ?”
Denise Hermans, psychologe afdeling 60+
Ann De Jaeghere, hoofdverpleegkundige afdeling 60+

“Dialectische gedragstherapie bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.”
Roald Van der Eecken, hoofdverpleegkundige afdeling persoonlijkheidsstoornissen

“Contact met psychosegevoelige mensen met blijvende beperkingen. Gewoon doen, hoe meer contact, hoe minder bizar gedrag.”
Katrien Demeulemeester, psychiatrisch verpleegkundige, creatief agoog

"Maatwerk in het dubbel: behandeling van psychische problemen in het postpartum."
Klaas Bauters, maatschappelijk werker, coördinator Centrum Moeder en BabyHebt u specifieke vragen die niet aansluiten bij één van bovenvermeldethema’s neem dan contact op met dokter Remi Spiers (algemeen directeurad interim). We gaan na of we u verder kunnen helpen.

Tarieven

Voordracht van 1 uur : € 150
Vorming van 2 uur : € 200
Dagdeel (3 uur) : € 250
2de begeleider : € 50/uur
Voorafgaandelijk gesprek : € 50/uur

+ verplaatsingskosten en eventueel andere kosten

Werkwijze
Neem contact op met één van onze medewerkers die vermeld staan bij het basisaanbod.
Zij bekijken of het basisaanbod dient aangepast te worden aan uw vraag.
U spreekt verder met hen af en ook de betaling gebeurt rechtstreeks aan onze medewerker.

Locatie
De vorming kan gebeuren in een locatie naar keuze.
De kosten voor de locatie zijn ten laste van de opdrachtgever.
Demogelijkheid bestaat om de vorming te laten plaats vinden in de lokalenvan PZ Sint-Camillus. Het gebruik van vergaderzalen is gratis. Enkelhet verbruik van koffie, thee en frisdranken wordt aangerekend.

Evaluatie
We vinden het belangrijk om de kwaliteit van onze dienstverlening op te volgen.
Na afloop van een vorming zal u van ons een korte evaluatievragenlijst ontvangen. We stellen uw feedback erg op prijs.