Dagcentrum 't Cozijn

Voor wie?
’t CoZijn
is een kleinschalig dagcentrum met een activiteitenaanbod op maat. Onze werking richt zich op personen met een (langdurige) gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid die ondersteuning nodig hebben rond het zinvol invullen van hun dag en het (terug) opnemen van sociale rollen.

Vanuit welke visie werken wij?

We vertrekken vanuit de rehabilitatie-visie.

Van Wel beschrijft rehabilitatie als volgt:
“Psychosociale rehabilitatie is het proces waarbij men directe hulpverlening aan de patiënt(e) combineert met begeleiding en beïnvloeding van de omgeving, met als doel om van aanwezige capaciteiten zo goed mogelijk gebruik te maken, zodat hij/zij op een optimaal niveau kan functioneren in een zo normaal mogelijk sociaal kader.”

Een kozijn is een raamwerk waarin een deur, raam of een ander element kan worden aangebracht.
Net zoals dat raamwerk willen wij structuur bieden aan onze cliënten. We willen hen ondersteunen in hun herstel, zonder dat we onszelf essentieel of onmisbaar maken. ’t CoZijn staat voor het ‘samen zijn’ en de ‘samenwerking’ met elkaar. We geloven in krachten en vertrekken vanuit sterktes en talenten

Begeleiders vervullen de rol als coach.
  • We zijn present (aandachtig) aanwezig en hebben in eerste plaats oog voor de cliënt als persoon. Wat zijn zijn/haar dromen, wensen, geschiedenis, levensverwachtingen, talenten, sterke en zwakke punten?
  • We gebruiken ons professionele referentiekader op een bescheiden wijze. We dringen onze professionele kennis niet op, maar gebruiken deze kennis om de juiste vragen te stellen en opties aan te bieden.
  • We maken ruimte voor de cliënt zijn verhaal, zodat de zorg daadwerkelijk is gericht op hem als persoon en niet op 'de patiënt’.
  • We richten ons op mogelijkheden, talenten en krachten. Eventueel kunnen we die helpen ontdekken door te vragen naar ervaringen van vroeger, of naar wat iemand doet om zich goed te voelen.
  • Ervaringsdeskundigheid is belangrijk voor ons, omdat mensen met een psychische kwetsbaarheid als geen ander weten wat de situatie voor hen betekent en op welke manier de zorg voldoende kan aansluiten op hun persoonlijk proces.

Waar werken we samen naartoe?

De centrale doelstelling is herstel, maar wat dit precies voor iemand betekent is heel individueel. In het algemeen gaat het over het grip krijgen op iemands kwetsbaarheid en het benutten van de eigen krachten, oftewel empowerment. Het gaat over het ervaren van betekenis in wat iemand doet, over het (terug) opnemen van sociale rollen.
Daarnaast vormt ‘t CoZijn een schakel in het (zorg)netwerk van een cliënt en willen we door goede onderlinge samenwerking bijdragen aan zijn herstel.
Wat bieden we aan?
Op maandag, woensdag en vrijdag kan men in ’t CoZijn terecht voor activiteiten.
Enerzijds is er een basisaanbod voor wie de drempel naar de huidige maatschappelijke voorzieningen (nog) te groot is. Samen plannen we op voorhand het programma voor de komende periode en verdelen we de taken voor het uitwerken van de verschillende activiteiten. Dit activiteitenaanbod is het resultaat van een vruchtbare samenwerking, een mooie mix van de talenten en de krachten van de cliënten en de begeleiding.
We vinden het belangrijk om de mogelijkheden buiten de muren van het ziekenhuis zo veel mogelijk te verkennen.

Enkele voorbeelden van activiteiten:
  • creatieve activiteiten: werken met fimo, schilderen, zingen, ...
  • ontspanningsactiviteiten: uitstappen, koken, muziek beluisteren, quiz …
  • (denk)sportactiviteiten: wandelen, concentratieoefeningen, badminton, fitness,…
  • vorming over diverse thema’s

Anderzijds heeft elke cliënt een individuele coach waarmee hij/zij samen op weg kan gaan met zijn/haar persoonlijke doelstellingen.

Wij bieden geen behandeling of trajectbegeleiding aan.

Tenslotte is er Casa Cosi, een project gericht op het (her)ontdekken van arbeidsgerichte competenties en rollen. Het is een tweedehandswinkel met betaalbare kledij en accessoires. Alles wat bij het uitbaten van een kledingwinkel komt kijken, wordt gedragen door de vrijwilligers. Vrijwilligers vinden hierin een nieuwe rol en een zinvolle daginvulling.Daar bovenop biedt Casa Cosi een maatschappelijke meerwaarde door kledij aan te bieden voor een prikje en werkt het mee aan een beter leefmilieu door te recycleren.

Contactpersonen
Dorien Ooms , diensthoofd
Dr. Eva Engels , beleidsarts